Era-Turk International Transport Construction and
Architectural Furniture Trade Ltd. Co.
ERA-GROUP ;Uluslararası nakliye alanında her tür taşımacılığı yapmaya hazır olduğunu izah eden bir çok firma gibi değil ama iş alanına müşterinin ihtiyacına göre daha dar odaklanmış ve stratejik olarak birkaç alana özgü teknik ve bilgiye dayalı ve dolayısı ile diğer bünyede tutulan bir çok departmanın insan ve zaman ağırlığı ile hantallaşmamış ama odaklandığı müşterisi ve ona ait alanda atılgan ve başından sonuna kadar iletişime dayalı aktif hizmet veren bir nakliye firmasıdır.

Bu anlayış ile kıta ya da ülkelere göre ayrılan departmanlar sistemi kaldırılmış olup  müşterinin ihtiyacı olan alan ve konular üstünde grup oluşturularak adeta kapı komşusu kadar yakın ve hızlı  bilgi ile iletişim sayesinde gelen iş ve isteğe uygun iç ve dış acenteler ağı üzerinde öncelikle teorik ayrıntılar ve algoritmik sonlandırma kurulmakta ve bundan sonra fiziksel ve yerel bununla birlikte de uluslararası koşullar hazırlanmakta ve emteanın seyahati esnasında ortaya çıkacak bütün problem ihtimalleri dahil olarak oluşturulan dosya ile organizasyon ve fiyat teklifi oluşturulmaktadır.  Bu şekilde ERA-GROUP Uluslararası nakliye bölümü  müşteriye benzersiz servis sunmaktan daha cok , konuya ait bütün risk bilgilerini de sunmakta ve bunları açık olarak  masaya yatırmaktadır.

Bu şekilde , taşınacak emteanın asıl profesyoneli olan müşteri bütün bilgileri almış ve kendisi de bilgilerini eklemiş olarak olur verme hakkını gerçeklikler önünde kullanmış olmaktadır.  Bundan sonrası ise iletişim ve takibe dayanmakta ve her değişen durumda bu son durum bilgileri kendisiyle  varsa kanıtlarını da sunarak paylaşılmaktadır.

Hizmette çeşitlilik ; iş ağacımıza getireceği hantallık ve doğal olarak zaten yürüyen birimlere de yan etkisi kaçınılmaz şekilde olacağından bizim yapılanma şeklimizde yoktur. Bekleyen birimler yerine aktif birimler oluşturmak ve müşteri ile yakın temas , açıksözlülük ve çağ gereklerine uygun olarak haberleşmede hızı ve kararları artıran çeşitlilik ana prensiplerimizden biridir.

Bu anlayış ve prensiplerin ışığı altında sadece müşterinin ve emteasının gerçek ihtiyaçlarına odaklanma , ayrıca müşterinin de uluslararası nakliyeye aktif olarak dahil olması ve profesyonel yönlendirmesi ile taşımanın fiziksel ya da dökümantasyonun doğru hazırlanmasını da sağlayan anlamda bütün hizmet bizim çalışma şeklimizdir.


Üretilecek ve taşınarak yerinde değerlenecek olan emteayı en iyi siz tanıdığınızdan  gerçek profesyonel aslında sizsiniz ….

ERA GROUP Era-Türk International Transportation Construction and Furniture Trade Limited Company; Since 2005, it has been a pioneer in hotel motel board decoration and design in all sizes, and is a practitioner of a complete service that delivers on-site delivery from national and international transportation. Regardless of the type of living place, our company, which can produce effective solutions for being a place to stay in peace, has re-designed the interior of many buildings and hotels, thus signing it. We thank our hundreds of customers who have trusted us until today and accepted them as solution partners. Our goal is to make this working system continuous by making it a principle and in this sense, to become a doyen of our sector. If you are looking for a company that is quality in service, distinguishing and principled in its presentation, please call us.

Direct Contact
info@era-turk.com